Sanctis - genealogie, historie, heraldika, Volyňsko

Počasí

Kalendář

Novinky

Geo visite

Heraldika

Čabeličtí ze Soutic

V době kdy Jan Lucemburský sbíral po Evropě triumfy v rytířských kláních se nedaleko Vlašimi rozrůstá vladycká rodina ze Soutic. Z počátku nenápadný rod se chápe své šance na sklonku husitské revoluce a Jan Čabelický se coby stoupenec Hynka Ptáčka z Pirkštejna a později i Jiřího z Poděbrad stává nejvyšším mincmistrem království českého. Jan Čabelický však zemřel již v roce 1458 a tak rodovou zástavu po boku Jiřího z Poděbrad držel Jan mladší Čabelický
V době kdy Jan Lucemburský sbíral po Evropě triumfy v rytířských kláních se nedaleko Vlašimi rozrůstá vladycká rodina ze Soutic. Z počátku nenápadný rod se chápe své šance na sklonku husitské revoluce a Jan Čabelický se coby stoupenec Hynka Ptáčka z Pirkštejna a později i Jiřího z Poděbrad stává nejvyšším mincmistrem království českého. Jan Čabelický však zemřel již v roce 1458 a tak rodovou zástavu po boku Jiřího z Poděbrad držel Jan mladší Čabelický. Rod držel v jižních Čechách několik statků, např.: Týn nad Vltavou, Chřešťovice, Žimuntice, Koloděje atd. V době předbělohorské rod spíše jen žil z dřívějších úspěchů a nikdo se do povědomí národa neprodral. V řadách členů byli jak stoupenci reformace, tak katolíci. Je proto poměrně překvapivé, že se velice snadno dostávali vladykové ze Soutic do konfliktů se svými poddanými. V roce 1600 zaplatil Ferdinand Čabelický životem jeden takový konflikt, kdy ho jeho vazalové ubili cepy. Naproti tomu se další z Čabelických, a to Kryštof, postavil roku 1631 v čelo nevelkého počtu nespokojených sedláků a vedl je v boji proti císařskému vojsku. Ani tento z Čabelických neunikl násilné smrti. O rok později byl lapen a v Českých Budějovicích zkrácen o hrdlo. Přes všechna pro a proti se rod dočkal povýšení do panského (1626), i hraběcího (1682) stavu. Další rozkvět Čabeličtí nezaznamenali a rod postupně chudl. V osmnáctém století se postupně z řad naší šlechty vytratili. V erbu nosili černé orlí křídlo vyrůstající ze zlatého spáru (zbroje) na červeném poli, v klenotu se opět opakuje motiv ze štítu.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.