Sanctis - genealogie, historie, heraldika, Volyňsko

Počasí

Kalendář

Novinky

Geo visite

Heraldika

Kábové z Rybňan

Kábové z Rybňan patří mezi velmi mladé rody, protože první zmínky o nich pocházejí až z počátku šestnáctého století. V pravé polovině erbu tohoto rodu můžeme vidět obrněnou paži držící šíp na stříbrném poli. Levá polovina se pak kreslí jako červená. V klenotu jsou orlí křídla v barvách štítu.

Rod Kábů pocházel původně ze vsi Rybňany na Žatecku. Prvním opravdu významnějším Kábou byl Mikuláš, který roku 1530 zakoupil tvrz Lhotu a společně se svým bratrem se tam usadil. Lhota se nachází mezi Soběslaví a Jindřichovým Hradcem a dnes je známa jako Červená Lhota. Mikuláš se snažil původní lhotskou tvrz přestavět na pohodlný a oku lahodící renesanční zámek. Dnešní podoba zámku však doznala od původního Mikulášova záměru četných změn. Mikuláš nazval své nové sídlo Novou Lhotou a nad zámeckým rybníkem ještě vystavěl kostelík Nejsvětější Trojice. V držení rodu Kábů z Rybňan však Nová Lhota nebyla příliš dlouho, protože ještě v šestnáctém století, konkrétně roku 1597, zámek prodávají. V té době byl však rod široce rozvětven a vlastnil mnoho jiných statků. Zdálo se, že rod má před sebou tu nejsvětlejší budoucnost, doba ale byla proti. Za účast při stavovském povstání byli Kábové silně perzekuováni a ztratili v podstatě všichni, mimo katolíka Zachaře, celý svůj majetek. Jan, proviantmistr stavů, byl navíc odsouzen k trestu smrti. Ten mu byl však v roce 1623 prominut. Od té doby rod Kábů z Rybňan již jen živořil a do konce osmnáctého století, kdy vymřel se nedomohl žádného významnějšího postavení. Příbuzenskými svazky byli spjati převážně s vladyckými rody Jižních Čech.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.