Sanctis - genealogie, historie, heraldika, Volyňsko

Počasí

Kalendář

Novinky

Geo visite

Heraldika

Klenovští z Klenové

Původně vladycký rod z vesnice Klenová na Klatovsku se objevuje v písemných pramenech již ve 13. století. V erbu tohoto rodu můžeme již tehdy spatřit šachované břevno. Zpravidla se kreslili tři řady kostek, ovšem můžeme se setkat i s pouhými dvěma řadami, což se však jeví jako mylné. V klenotu nosil rod křídla se stejným motivem jako na štítu. K pozměnění erbu došlo pod vlivem povyšování. První povýšení rodu se datuje k roku 1623, kdy získal povýšení do říšského panského stavu. Povýšení do říšského hraběcího stavu přišlo pro rod roku 1630 a v Čechách jim byl hraběcí stav potvrzen v roce 1633. Tehdy také došlo k výše zmiňovanému pozměnění erbu, kdy do dolní části přibylo stříbrné srdce a v klenotu se mezi křídla přidala písmena FMR, což byly vlastně iniciály panovníků Ferdinanda, Matyáše a Rudolfa. Barva štítu byla červená a břevno bylo modro-stříbrně šachované. Zřejmě nejznámější postavou rodu byl významný husitský hejtman Přibík z Klenové. Roku 1426 dobyl město Stříbro. Aeneas Silvius Piccolomini, pozdější papež Pius II. ho charakterizoval slovy:“oč byl mezi kacíři vzdělanější a výmluvnější, o to větší projevoval ukrutnost a ošemetnost“. Tato slova prý velmi blízce odpovídala skutečnosti. Přes svou nepříliš dobráckou povahu si získal v řadách husitských bojovníků respekt. Náklonnost husitům ale netrvala věčně a roku 1434 v bitvě u Lipan již stál na straně panské jednoty. Zikmund se Přibíkovy odměnil a ten se stal zástavním držitelem Volyně, Protivína a Žinkov. Za vlády krále Jiřího z Poděbrad stál Přibík z počátku pevně na králově straně, ovšem král Přibíka hmotně poškodil a ten se od něj odvrátil. Spojence vyhledával u Poděbradových nepřátel a neustále vyhledával sváry. Přibík zemřel roku 1465. Další významný člen rodu, Jan, zastával koncem 16. století úřad nejvyššího písaře Království českého. Během stavovského povstání stál rod věrně na straně císaře, což mu vyneslo povýšení až do hraběcího stavu. Rod se zdál být zajištěn a žil až do roku 1846, kdy zemřel Karel hrabě Klenovský z Klenové jako poslední mužský potomek rodu.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.