Sanctis - genealogie, historie, heraldika, Volyňsko

Počasí

Kalendář

Novinky

Geo visite

Heraldika

Lažanští z Bukové

Poměrně dosti zvláštní obecnou figurou je korbel. Nejedná se však o korbel pivní, nýbrž o jistou část kola. Konkrétně se jedná o píst spojený loukotí dvěma, anebo více špicemi. Toto znamení je velmi typické pro západní část našeho státu. Korbelem se tedy pyšnilo množství západočeských rodů, odtud se tato figura rozšířila do zbytku státu. Jedním z rodů, užívající korbel byli a jsou též Lažanští z Bukové. Jejich korbel měl barvu stříbrnou a spočíval na červeném poli. V klenotu pak vidíme tři paví pera v barvách: červená, stříbrná, červená. Dá se říci, že až do konce 15. století se vladycká rodina z Bukové nikterak nezviditelnila. Až tedy koncem 15. století získává Oldřich z Bukové ves Lažany na Klatovsku. Později rod získává i další statky ale stále nepřekračuje svůj stín. Za nejdůležitější období v dějinách rodu se může považovat začátek stavovského povstání a třicetiletá válka. Ferdinand Rudolf Lažanský z Bukové byl díky svým postojům vůči českým stavům již na začátku stavovského povstání prohlášen stavy za zrádce a musel se poroučet ze země. Nic však netrvá věčně, tedy snad kromě Říma, a Ferdinand Rudolf se do vlasti vrátil zanedlouho coby důstojník císařské armády. Císař na něho po porážce stavů nezapomněl a Lažanský si vysloužil hodnost podplukovníka. Během následujících konfiskací nezůstal stranou a majetek který mu doslova spadl do klína zaručil rodině klidnou budoucnost. Koneckonců štědrost císaře neznala mezí a již roku 1631 získává Ferdinand Rudolf titul říšských svobodných pánů a v roce 1638 se stal říšským hrabětem. Jeho potomci zastávali celou řadu důležitých státních funkcí a v příbuzenské přízni měli spoustu slavných a velkých rodů, např.: Schwarzenberky, Vratislavy z Mitrovic, či Černíny z Chudenic. V současné době žije rod především v Německu.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.