Sanctis - genealogie, historie, heraldika, Volyňsko

Počasí

Kalendář

Novinky

Geo visite

Heraldika

Páni ze Šelmberka

Dalimil ve své veršované kronice vysvětluje původ erbu všech Buziců takto: „V českém vojsku sloužil v ony dny, jinoch smělý, jinoch způsobný, Jetříšek Buškovic hezký hoch, jemuž říkali též Tuří roh. Že za uši kdysi kance chyt, zdobil kančí rypák jeho štít….“ Dalimilova slova připomínají pověst o silném Bivojovi. Původ znaku však nemůžeme hledat v dobách kněžny Libuše, ale samozřejmě až v dobách daleko pozdějších. Podle Paprockého z Hlohol žili prý za vlády Přemysla II. Otakara tři bratři, kteří byli spolu ve sváru o užívání rodového erbu sviní hlavy. Král jim prý přikázal, aby jeden si přibral do štítu zajíce ( jeho potomci si říkali Zajícové z Hazmburka ) druhý lva (od něj pocházeli Lvové z Rožmitálu ). Samotná sviní hlava zůstala tomu, podle něhož se začali psát páni ze Šelmberka. Jisté ale je, že první vyobrazení erbu sviní hlavy nalezneme na pečeti Oldřicha Zajíce z Valdeka ( další větev Buziců ) z roku 1269. Zakladatelem větve pánů ze Šelmberka se stal se vší pravděpodobností Přibyslav z Křimína, který se kolem roku 1318 stal vlastníkem hradu Šelmberka u Mladé Vožice. Další část rodu se později usadila na Moravě, kde získali například Prostějov, hrad Kraví horu nebo Dřevohostice. Jiná část rodu se dostala až do Slezska. Nejvýznamnější postavy rodu pánů ze Šelmberka se vynořili až v samém konci jeho historie. Jan ze Šelmberka ( + 1508 ) zastával úřad nejvyššího kancléře a nejvyššího komorníka. Stal se majitelem hradů Trosek, Přerova nad Labem a Kosti, kde se zachoval kamenný reliéf s pozdně gotickým vyobrazením Šelmberského znaku. Jan byl nepřáteli obviňován, že je zastáncem jednoty bratrské, avšak ani tato obvinění nemohla snížit prestiž, jakou si Jan ze Šelmberka vydobyl. Jaroslav ze Šelmberka byl v letech 1515 – 1549 nejvyšším komorníkem a z majetku rodu udržel Přerov nad Labem. Své sídlo měl na Hrádku nad Sázavou, který dostal podle jeho funkce název Komorní Hrádek. Jméno rodu však již začalo slábnout a rozpadl se i jeho majetek. Páni ze Šelmberka byli příbuzenskými svazky spojeni např. s pány ze Šternberka, ze Švamberka, ze Stráže, z Boskovic atd. Rod, jež nosil ve svém štítu erb černé sviní hlavy na zlatém poli a znamení černé sviní hlavy měl i v klenotu, vymírá roku 1597.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.