Sanctis - genealogie, historie, heraldika, Volyňsko

Počasí

Kalendář

Novinky

Geo visite

Heraldika

z Talmberka

K nejstarším rodům v našich zemích patří rod pánů z Talmberka. Typické znamení spojených stříbrných leknínových listů na červeném poli, patřící Talmberkům můžeme dodnes vidět vytesán nad renesančním portálem zámku v Ratajích nad Sázavou. Nedaleko od Ratají se nachází zřícenina gotického hradu Talmberku. Tento hrad získal roku 1291 Vilém. Vilém byl možná syn, možná synovec pražského purkrabího Hroznaty z Úžic. Členové rodu v průběhu staletí získali například Miličín, Postupice, Nemyšl, Slatiňany a mnoho dalších. Koncem 16. století došlo k rozdělení rodu na větev vlašimskou a smilkovskou. Ze smilkovské větve zastával Jan a jeho syn Vilém úřad hejtmana vltavského kraje. Koncem 17. století tato větev vymírá. Stavovské povstání a následné konfiskace neznamenaly pro rod prakticky žádnou pohromu. Páni z Talmberka zvolili víceméně vyčkávací postoj a byli Habsburkům poslušní. Jediným členem namočeným do protihabsburského odboje byl Jiří, nejvyšší komorník, ale na přímluvu svého syna Bedřicha, horlivého katolíka, trestu unikl. Z konfiskátů rod získal ještě Vlašim, Tehov, Domašín, Věžníky, Statenice a Zdislavice. V majetku pánů z Talmberka se objevil i tzv. Talmberský kodex, obsahující právní listiny ze 14. století, výpisy ze zemských desek a také např. korunovační řád Království českého. Dnes je tento kodex uložen v Národním muzeu v Praze. Rod pánů z Talmberka vymřel v roce 1735. Mezi příbuzensky spřízněné rody patří např. Lobkovicové, Voračičtí, Valdštejnové atd.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.