Sanctis - genealogie, historie, heraldika, Volyňsko

Počasí

Kalendář

Novinky

Geo visite

Hlavní strana

Pátrání po předcích - pár rad

   Jestliže jste se rozhodli pátrat po rodiných kořenech a máte skutečně hodně času, pak vás čeká zábava doslova detektivní a to jistě na několik let. Hodně lidí zajímá odkud pochází jejich rod, co dělali jeho předci a zda objeví ve svém rodě někoho, kdo je třeba nějakým způsobem všeobecně známý.
  Jestliže jste se rozhodli pátrat po rodiných kořenech a máte skutečně hodně času, pak vás čeká zábava doslova detektivní a to jistě na několik let. Hodně lidí zajímá odkud pochází jejich rod, co dělali jeho předci a zda objeví ve svém rodě někoho, kdo je třeba nějakým způsobem všeobecně známý.

     První co nás napadne je jistě to kde začít. Dnes existuje hodně lidí, kteří neznají ani svéhé pradědečka, natož někoho ještě staršího. Takovým prvním vodítkem v začátcích by pro nás mohly být rodné listy rodičů, nebo ještě lépe rodné listy prarodičů. V takovém rodném listě se dá mnohé vysledovat. Minimálně to, jak se jmenovali rodiče, či prarodiče toho, kterého rodný list máte v ruce.  Dejme tomu, že se vám kupříkladu do ruky dostane rodný list vašeho dědečka, jednoduchým výpočtem, který bude tedy samozřejmě jen orientační se dostanete zhruba o šedesát let před datum narození toho, který je jako narozený v rodném listě uveden. Znamená to tedy, že kdyby se děd narodil například v roce 1910, dá se předpokládat, že jeho otec uvedený v rodném listě se narodil kolem roku 1880 a jeho otec rovněž v listu uvedený někdy kolem roku 1850. V rodném listě rovněž nalezneme bydliště všech těchto osob výše uvedených a to už je dost dobré vodítko po tom, kde hledat. Nalezneme zde však i jméno matky, pravděpodobně porodní asistentku a kněze.

     Jestliže jsme již nějakým způsobem pokročili a dostali se alespoň do druhé poloviny 19. století, pak můžeme víceménně bez obav zkusit oslovit některý z oblatních archivů, kde jsou shromážděny matriky. Obvykle knihy narozených, zemřelých a oddaných. Když nám bude štěstí přát a matriky nám budou nakloněny, pak se můžem dostat až na konec 16. století. Některé z oblastních archvivů mají on - line přístup k materiálům. Jejich přehled nalezneme na stránce http://www.actapublica.eu/. Určitě je dobré pořídit si některou badatelskou příručku, a pokud nevládnete němčinou a latinou, pak je dobré mít u sebe slovníky těchto jazyků.

     Dá se předpokládat, pokud budete bádat od sebe směrem do minulosti, tak až do druhé poloviny 18. století nebudete mít problém s poměrně přesným vyhledáváním svých předků a příbuzných a to z toho důvodu, že zhruba od té doby, tedy druhé poloviny 18. století byly domy opatřeny čísly. Dále do minulosti je pak hledání obtížnější, zvláště pokud v místě hledání bydlelo více rodin shodného příjmení.  Bude pak záležet na vaši trpělivosti a i štěstí. Někdy bývá problém s poškozením matrik, či s nečitelností záznamů. Záleží také na osobě zapisovatele, jak k zápisu přistupoval. Obvykle se tedy ze zápisu o křtu dozvíte odkud křtěnec je, jak se jmenoval otec, včetně jeho příjmení a jak se jmenovala matka. U matky se ve starších matrikách příjmení nevyskytuje. Někdy se lze dozvědět i profesi otce křtěnce, tedy jestli to byl nádeník, podruh, domkář, chalupník, měšťan, sedlák, kovář atd. Zjistíme rovněž náboženské vyznání rodičů, dá se však předpokládat, že většinou bude římsko - katolické.

     Naše příjmení se nám může v dané obci i ztratit. Pro to existuje několik vysvětlení. Jednak například to, že příjmení nebylo ještě ustálené, či došlo k jeho změně a nebo převzal muž příjmnení po manželce a nebo jsme se mohli dostat do doby jeho vzniku. Jestliže se někdo příjmením jmenoval Kovář, není nikde psáno, že kovářem musel být. Zajímavé je též to, že ikdyž má někdo evidentně české příjmení, tak nemusí být zákonitě čech. Platí to i naopak, pokud se jmenuje někdo Neumann, Bauer, Hartmann či podobně, není nikde psáno, že pochází z německy mluvící oblasti. Mnohdy záleželo na osobě zapisujícího a na jeho jazykové vybavenosti, či na regionu, kde se váš rod vyskytoval.

     Rovněž by jsme si měli ujasnit co vlastně chceme nalézt. Jestli budem tvořit strom od naší osoby a hledat předky jak otce, tak matky. Takový strom se pak nazývá vývod. Jestliže se budem snažit nalézt svého nejstaršího předka a následně budem hledat všechny jeho potomky, pak se bude jednat o rozrod. Celá takováto práce je poměrně náročná a povede k neustálým opravám, aktualizacím, škrtům, ale odměnou bývá neustále se rozrůstající rodokmen. Nezbývá než popřát mnoho zdaru a trpělivosti!

     S pozdravem Milan.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.